Wie kan een regularisatieaangifte indienen?

Een aangifte kan worden ingediend door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde.

Het is mogelijk om de aangifte van meerdere aangevers op te nemen in eenzelfde aangifteformulier (bv. echtgenoten/wettelijk samenwonenden).

In het geval van een gemachtigde dient de volmacht bij de aangifte te worden gevoegd. Deze verplichting geldt niet voor advocaten die optreden voor hun cliënt.