Wijzigingen bij verlaagde tarieven registratiebelasting bij aankoop van de enige eigen woning

  • 19 mei 2020

De Vlaamse Regering keurde op 8 mei een ontwerp van decreet goed dat wijzigingen aanbrengt bij de voorwaarden voor verlaagde tarieven in de registratiebelasting bij de aankoop van de enige woning. Onder voorbehoud van verdere behandeling en goedkeuring of wijziging door het Vlaams Parlement, wordt deze informatie al gepubliceerd. Een aantal maatregelen zouden immers onmiddellijk uitwerking krijgen op al lopende termijnen.

Deze wijzigingen hebben betrekking op:

  • de verlenging van de domicilietermijn voor verlaagde tarieven enige gezinswoning
  • het verlaagd tarief voor ingrijpende energetische renovatie ook voor sloop en herbouw

Lees hier het volledige artikel.