Home

Icoon Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting op het kadastraal inkomen van grond en gebouwen.
 

Icoon Registratiebelasting

De registratiebelasting bestaat uit de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheek.
 

Icoon Leegstand & verkrotting

Ongeschikte / onbewoonbare woningen en leegstaande bedrijfsruimten kunnen belast worden om de verwaarlozing van gebouwen te ontmoedigen.

Icoon verkeersbelastingen

De verkeersbelastingen bestaan uit de jaarlijkse verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling en de aanvullende verkeersbelasting.

Icoon Erfbelasting

De erfbelasting is een belasting op erfenissen.


 

Icoon energieheffing

De energieheffing is een belasting per afnamepunt van elektriciteit. De heffing wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur.

Icoon kilometerheffing

De kilometerheffing is een belasting voor alle goederenvervoer van meer dan 3,5 ton.
 

Fiscale regularisatie icoon

De fiscale regularisatie beoogt de mogelijkheid om uw fiscale toestand te regulariseren door spontaan de niet-aangegeven inkomsten aan te geven.

Icoon Planbatenheffing

De planbatenheffing is een belasting op onroerend goed dat door een bestemmingswijziging een mogelijke meerwaarde krijgt.