Bel 1700

U kan op het nummer 1700 telefonisch terecht bij de Vlaamse belastinglijn voor informatie over de onroerende voorheffing, verkeersbelasting, energieheffing, registratiebelasting en erfbelasting. Dit nummer staat ook vermeld op het aanslagbiljet, de herinnering en andere briefwisseling uitgaande van de Vlaamse Belastingdienst.

Bij de Vlaamse belastinglijn kan u terecht voor algemene inlichtingen, zoals uitleg over begrippen als kadastraal inkomen, belasting op inverkeerstelling, opcentiemen, indexatiecoëfficiënt, aangifte van nalatenschap... U kan er ook terecht voor vragen rond soorten verminderingen of vrijstellingen, betalingsmodaliteiten, het indienen van een bezwaarschrift, de inning- en invorderingsprocedure. Ook kan u hier terecht voor het aanvragen van formulieren.

Daarnaast kan u via de Vlaamse belastinglijn met één van onze medewerkers een afspraak maken in het kantoor van uw keuze.

Voor vragen die betrekking hebben op uw concreet dossier, kan u best rechtstreeks contact opnemen met uw dossierbehandelaar.  Het nummer van uw dossierbehandelaar staat vermeld op de briefwisseling die u ontvangt over uw concreet dossier. 

De Vlaamse belastinglijn is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9 tot 19 uur. Om lange wachttijden te vermijden, belt u best tussen 12 uur en 19 uur.

De Vlaamse belastinglijn is ook bereikbaar vanuit het buitenland via het nummer +32 2 553 17 00