Belasting

Onroerende voorheffing

Voorwerp betwisting

Kan de orde van architecten beschouwd worden als een openbare instelling, en kwalificeert haar onroerend goed derhalve als nationaal domeingoed ?

Rechtbank of Hof

Hof van beroep

Plaats

Gent

Rolnummer

2014/AR/2837

Datum uitspraak

02/02/2016

Status

Voorlopig

 

Samenvatting

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 2 februari 2016 beslist dat een onroerend goed van de Orde van Architecten niet de aard van nationaal domeingoed heeft.

Zo de Orde van Architecten te beschouwen is als een publiekrechtelijke beroepscorporatie met rechtspersoonlijkheid, kan zij evenwel niet beschouwd worden als een openbare instelling.
Dergelijke openbare instelling heeft als kenmerk o.m. dat zij onder voogdij en controle van de oprichtende macht blijft, ook al is zij organiek, technisch, administratief en financieel autonoom.
Dergelijke voogdij en controle zijn bij de Orde niet aanwezig. Noch de Wet van 26 juni 1963, noch enig KB, bijzondere wet of enige andere wettelijke bepaling voorzien hierin.
Bijgevolg werd de vrijstelling o.g.v. artikel 253,3° WIB (huidig artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 3° VCF) terecht geweigerd.