Vrijstelling voor de overdracht tussen (ex-)partners

Er is geen tweede keer BIV verschuldigd bij de herinschrijving van een voertuig bij een overdracht van het voertuig tussen (ex-)partners als aan twee voorwaarden voldaan is:

  • diegene die het voertuig overdraagt heeft voor hetzelfde voertuig de belasting al betaald;
  • het gaat om een overdracht
    • tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden;
    • tussen uit de echt gescheiden personen, naar aanleiding van de echtscheiding;
    • tussen ex-wettelijk samenwonenden, door de beëindiging van de wettelijke samenwoning.
Zie ook:

Verlaagd tarief

Tarief van het verdeelrecht