Aanvraag van een bindende schatting

VRAAG EEN BINDENDE SCHATTING AAN

Wat?

Als u een aangifte van nalatenschap indient, moet u daarin, naast de waarde van de roerende goederen, ook de waarde van de onroerende goederen opgeven.

De waarde van deze onroerende goederen schatten is niet altijd eenvoudig en er is een stevige financiële implicatie aan verbonden (zie: Waardering van de activa en van de passiva).

Om u hier bij te helpen, kan u, kosteloos, aan de Vlaamse Belastingdienst een schatting vragen. Deze schatting is bindend voor de Vlaamse Belastingdienst en zal gebruikt worden voor de berekening van de erfbelasting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt voor zijn schattingen onder meer gebruik van een econometrisch model. Dat model laat ons toe om een indicatieve waarde te bepalen op basis van een massa reële verkoopprijzen van vergelijkbare onroerende goederen. De eigen schatters valideren de zo geraamde waarde en stellen die bij in functie van de specifieke kenmerken en eigenschappen van het onroerend goed waarvoor u de schatting vraagt.

 

Wanneer?

U kan een bindende schatting aanvragen voor overlijdens vanaf 1 april 2019. Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet u de schatting aanvragen voordat u de aangifte van nalatenschap indient en voordat de aangiftetermijn verstreken is.

 

Hoe?

Om deze schatting aan te vragen vult u het formulier in dat u vindt op de Formulierenpagina en rechts op deze pagina. Het ingevulde formulier dient u in via ‘Mijn dossier’. Bij deze aanvraag via ‘Mijn dossier’ kan u extra informatie toevoegen die nuttig is voor de schatting.

U volgt hiervoor de volgende stappen:

  1. klik op de link naar het beveiligde ‘Mijn dossier
  2. meld u aan via één van de mogelijkheden (identiteitskaart en kaartlezer, Itsme, …)
  3. kies voor de optie ‘Aanvraag bindende schatting’ in het menu ‘Ik wil een aanvraag doen’ op de startpagina OF kies voor de optie ‘bindende schatting aanvragen’ onder ‘Mijn dossier > Erfbelasting’
  4. vul achtereenvolgens de volgende gegevens in: gegevens van de overledene > het adres waarop u de correspondentie wil ontvangen > de gegevens van de aanvragers
  5. laad het ingevulde formulier op en voeg eventueel aanvullende documenten toe
  6. u krijgt een overzicht van uw aanvraag, onderaan klikt u op [bindende schatting aanvragen]
  7. u krijgt een bevestiging dat uw aanvraag succesvol werd verstuurd

De Vlaamse Belastingdienst bevestigt de ontvangst van deze aanvraag binnen 15 kalenderdagen.

 

Plaatsbezoek

Als de schatter het nuttig vindt om ter plaatse een bezoek te brengen, neemt hij contact met u op om een datum en uur voor een plaatsbezoek af te spreken. Geef dus zeker uw juiste contactgegevens door in het formulier.

 

Schattingsverslag

U ontvangt het resultaat van de schatting onder de vorm van een gemotiveerd verslag.

Als u niet akkoord gaat met deze schatting, kan u na ontvangst van het aanslagbiljet voor de erfbelasting een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

 

Indiening aangifte van nalatenschap

Het aanvragen van een bindende schatting zorgt niet voor een verlenging van de indieningstermijn. Wacht dus niet op het resultaat van de bindende schatting voordat u een aangifte indient. Dien uw aangifte tijdig in en vermeld “ABS” in het vak voorzien voor de waarde van het onroerend goed.