Belastingverhoging laattijdige aangifte

Als u uw aangifte laattijdig indient, is er een belastingverhoging verschuldigd. De grootte van deze belastingverhoging hangt af van hoeveel te laat u uw aangifte hebt ingediend.

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn

belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting

vanaf

tot en met de laatste dag van

dag 1

maand 5

5

maand 6

maand 11

10

maand 12

maand 17

15

maand 18

 

20

Voor meer informatie over de indieningstermijn van de aangifte van nalatenschap, kan u terecht op volgende pagina: Indieningstermijn aangifte van nalatenschap.

 

Uitstel vragen

Op eenvoudig verzoek kan u een uitstel van indiening van de aangifte voor een termijn van 2 maand bekomen. Een verzoek tot uitstel van meer dan 2 maand moet gemotiveerd worden. Indien dit gemotiveerd uitstel wordt geweigerd, wordt de termijn voor uitstel automatisch gebracht op 2 maand.

Ook al werd er uitstel verleend, toch is er bij een laattijdige indiening steeds een belastingverhoging verschuldigd.

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn

belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting

vanaf

tot en met de laatste dag van

dag 1

maand 5

1

maand 6

maand 11

5

maand 12

maand 17

7,5

maand 18

 

10

Als men uitstel heeft bekomen, maar de aangifte toch binnen de wettelijke termijn indient, is er geen belastingverhoging verschuldigd.

 

Tolerantie

Op de belastingverhoging voor laattijdige aangiftes bestaat er een tolerantie. Zo zal de belastingverhoging voor deze laattijdigheid niet worden toegepast als een gemotiveerd uitstel gevraagd en toegestaan werd (maximaal 2 maanden). Zie ook de pagina ‘Toleranties erfbelasting’.