Partnerabattement voor de roerende goederen

De Vlaamse regering heeft beslist om voor overlijdens vanaf 1 september 2018 de erfbelasting te verlagen (zie Wijzigingen erfbelasting vanaf 1 september 2018). Daarnaast komt er een vrijstelling van 50.000 euro op de eerste schijf aan roerende goederen voor de langstlevende partner.

 

Vanaf wanneer?

Voor nalatenschappen opengevallen vanaf 1 september 2018.

 

Wat?

De langstlevende partner heeft recht op een abattement of voetvrijstelling van € 50.000 in de categorie roerend.

Dit betekent dat, als het netto roerend erfdeel van de langstlevende partner niet meer bedraagt dan € 50.000, de categorie roerend volledig van de erfbelasting is vrijgesteld.

Het eventuele overschot is niet overdraagbaar op een andere categorie goederen.

Bedraagt het netto roerend erfdeel van de langstlevende partner meer dan € 50.000, dan wordt enkel het verschil in meer aan de erfbelasting onderworpen (tarieven van 9% en, desgevallend, van 27%).

 

Combinatie van de vrijstelling met andere gunstregelingen

Het partnerabattement kan worden gecombineerd met het abattement voor een gehandicapte erfopvolger en met het belastingkrediet, waarbij ook het vrijgestelde gedeelte wordt meegeteld om het belastingkrediet te bepalen.