Tarief tussen andere personen

De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van:

  • de verwantschap met de overledene;

  • de omvang van de erfenis.

De tarieven werden aangepast vanaf 1 september 2018. In onderstaande tabellen vindt u de tarieven die van toepassing zijn op overlijdens voor en vanaf 1 september 2018.

tarief voor verkrijgingen tussen andere personen - voor overlijdens vanaf 1 september 2018

Schijf in euro

Tarief in %

vanaf

Tot en met

0,01

35.000

25

35.000,01

75.000

45

75.000,01

 

55

tarief voor verkrijgingen tussen andere personen - voor overlijdens voor 1 september 2018

Schijf in euro

Tarief in %

vanaf

Tot en met

0,01

75.000

45

75.000,01

125.000

55

125.000,01

 

65

De tarieven worden toegepast op het totaal van de nettoverkrijgingen, in tegenstelling tot de erfenissen in rechte lijn en tussen broers en zussen. Elke erfgenaam betaalt een deel van de erfenisrechten in verhouding tot de ontvangen nettoverkrijging.

Een voorbeeld (tarieven overeenkomstig overlijden vóór 1 september 2018):

Een erfenis van 100.000 wordt verdeeld onder 2 neven. De eerste krijgt 40.000 euro, de tweede 60.000 euro. De erfbelasting wordt berekend op de som van de nettoverkrijgingen, in dit geval 100.000 euro. Dat betekent dat de verschuldigde erfbelasting 47.500 euro bedraagt:

75.000 euro x 45% = 33.750 euro
25.000 euro x 55% = 13.750 euro

Dit bedrag wordt verdeeld volgens de grootte van de nettoverkrijging. Voor de eerste erfgenaam betekent dat hij 40% van 47.500 euro moet betalen, of 19.000 euro. De tweede erfgenaam betaalt 60% of 28.500 euro.