Tarief tussen broers en zussen

De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van:

  • de verwantschap met de overledene;

  • de omvang van de erfenis.

De tarieven werden aangepast vanaf 1 september 2018. In onderstaande tabellen vindt u de tarieven die van toepassing zijn op overlijdens voor en vanaf 1 september 2018.

tarief voor verkrijgingen tussen broers en zussen - voor overlijdens vanaf 1 september 2018

A Schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

 

Vanaf

tot en met

tussen broers en zussen

 

0,01

35.000

25

 

35.000,01

75.000

30

 

75.000,01

 

55

 

tarief voor verkrijgingen tussen broers en zussen - voor overlijdens vóór 1 september 2018

A Schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

 

Vanaf

tot en met

tussen broers en zussen

 

0,01

75.000

30

 

75.000,01

125.000

55

 

125.000,01

 

65

 

De tarieven worden toegepast per nettoverkrijging. Bij erfenissen in de zijlijn wordt geen opsplitsing gemaakt tussen het roerend en het onroerend gedeelte. Dit in tegenstelling tot erfenissen in rechte lijn en tussen partners.

Een voorbeeld (tarieven overeenkomstig overlijden vóór 1 september 2018):

Twee broers erven elk 150.000 euro van hun zus. De erfbelasting wordt als volgt berekend:

75.000 euro x 30% = 22.500 euro
50.000 euro x 55% = 27.500 euro
25.000 euro x 65% = 16.250 euro

Elke erfgenaam moet dus in totaal 66.250 euro aan erfbelasting betalen.