Vermindering voor onroerend goed in het buitenland

Als u een onroerend goed erft dat gelegen is in het buitenland, is het mogelijk dat u daar ook erfbelasting moet betalen. Indien dit het geval is, wordt de erfbelasting die in het Vlaamse Gewest verschuldigd is op dit goed, verminderd met de reeds geheven belasting in het buitenland.

Om te genieten van deze vermindering dient u volgende documenten voor te leggen:

  • Een betalingsbewijs van de in het buitenland betaalde erfbelasting;
  • Een door de bevoegde buitenlandse overheid eensluidend verklaard afschrift van de aangifte en van de berekening van de belasting.

Deze vermindering dient te worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap.