Vrijstelling voor grond gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk

De waarde van onbebouwde onroerende goederen die in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) liggen wordt vrijgesteld van de erfbelasting. 

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, verzoekt u in de aangifte van de nalatenschap duidelijk om de vrijstelling door middel van het aankruisen en invullen van het punt7 onder de rubriek 'Abattement, verlaagd tarief, verminderingen en vrijstellingen'.

Deze vrijstelling geldt vanaf de inwerkingtreding van het definitief vastgesteld plan zoals voorzien in het bosdecreet.

Voor overlijdens vanaf 09/06/2018 bestaat er een nieuwe vrijstelling voor natuurgoederen. De vrijstelling voor VEN-goederen blijft echter bestaan gedurende een overgangsperiode van twee jaar (dus tot en met 08/06/2020). Tijdens deze overgangsperiode kunnen de erfopvolgers kiezen tussen beide vrijstellingen.

Zie ook:

Belastingkrediet voor VEN-gebied

Vermindering van de onroerende voorheffing

Vrijstelling in de erfbelasting voor natuurgoederen

Vrijstelling in de erfbelasting

Vrijstelling in de schenkbelasting voor natuurgoederen

Vrijstelling van de schenkbelasting

Vrijstelling van het verkooprecht voor natuurgoederen

Vrijstelling van het verkooprecht

Vrijstelling voor bossen

Vrijstelling in de erfbelasting

Vrijstelling voor erkende bossen

Vrijstelling van de onroerende voorheffing