Forfaitaire belasting

Voor oldtimers en kampeer- en bootaanhangwagens betaalt u geen jaarlijkse verkeersbelasting op basis van het vermogen van de motor, de uitstoot of de MTM, maar een vast bedrag. De forfaitaire belasting bedraagt 31,61 euro en wordt elk jaar geïndexeerd op 1/7.

 

Tarief (inclusief opdeciem)

vanaf 01/07/2020 tot en met 30/06/2021

€ 38,08

vanaf 01/07/2019 tot en met 30/06/2020

€ 37,90

vanaf 01/07/2018 tot en met 30/06/2019

€ 37,19

vanaf 01/07/2017 tot en met 30/06/2018

€ 36,53

tot en met 30/06/2017

€ 35,86

 

Oldtimers

Alle voertuigen die vóór 1993 voor het eerst ingeschreven werden, worden forfaitair belast vanaf 01/07/2017. De leeftijd om van het forfait oldtimer te kunnen genieten, stijgt geleidelijk naar 30 jaar. Om deze verandering minder bruusk te laten verlopen is er een overgangsregeling in het leven geroepen.  

In aanslagjaar 2017 meer dan 25 jaar in het verkeer gebracht
In aanslagjaar 2018 meer dan 26 jaar in het verkeer gebracht
In aanslagjaar 2019 meer dan 27 jaar in het verkeer gebracht
In aanslagjaar 2020 meer dan 28 jaar in het verkeer gebracht
In aanslagjaar 2021 meer dan 29 jaar in het verkeer gebracht
In aanslagjaar 2022 meer dan 30 jaar in het verkeer gebracht

De eerste inschrijving van het voertuig, en dus niet het bouwjaar, bepaalt de ouderdom van het voertuig voor de verkeersbelasting. Het forfaitaire tarief voor verkeersbelastingen wordt toegekend op basis van de ouderdom van het voertuig. Het is dus niet afhankelijk van een inschrijving onder een oldtimer-nummerplaat (O-plaat). Zo'n inschrijving onder een specifieke O-plaat stelt alleen bepaalde limieten aan het gebruik van het voertuig.

Conclusie: elk voertuig met een eerste inschrijvingsdatum tot en met 31 december 1992 zal van het oldtimerforfait kunnen genieten op voorwaarde dat de belastbare periode van dat voertuig begint te lopen na 1 juli 2017.

 

Kampeer- en bootaanhangwagens

De jaarlijkse verkeersbelasting voor kampeer-en bootaanhangwagens blijft gelijk. Ze worden altijd forfaitair belast, ongeacht hun ouderdom.

 

Minimumbelasting

Bovenstaande bedragen zijn ook de minimumbelasting. Voor de verkeersbelasting is steeds een minimumbedrag van toepassing. Als het verschuldigde bedrag voor de verkeersbelasting lager ligt, betaalt u de minimale verkeersbelasting.

 

Autobus / autocar

Voor een autobus of een autocar wordt een verschillende minimubelasting gehanteerd, zie; Tarief autobussen en autocars

 

Militaire voertuigen

(Opgelet: Het forfait voor militaire voertuigen geldt tot 30/06/2017)

De forfaitaire belasting wordt ook aangerekend voor militaire voertuigen als ze aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  • ze maken deel uit van een militaire verzameling;
  • ze zijn meer dan 30 jaar geleden in het verkeer gebracht;
  • ze zijn ingeschreven onder een oldtimer-nummerplaat (O-plaat);
  • het gaat niet om een personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of motorfiets.

De eerste inschrijving van het voertuig, en dus niet het bouwjaar, bepaalt de ouderdom van het voertuig voor de verkeersbelasting.