Vermindering voor energiezuinige gebouwen

Principe

U kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het EPC.

De vermindering kan toegekend worden voor twee categorieën:

  • Nieuwbouw en verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw
  • Ingrijpende energetische renovatie

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet. Wel moet er altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en moet aan het gebouw een E-peil toegekend zijn dat laag genoeg is om in aanmerking te komen.

Al deze voorwaarden worden hieronder in detail besproken.

Gebouwen waarvoor de vermindering kan verleend worden:

Nieuwbouw en verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw

De vermindering kan toegekend worden voor een nieuwbouw of voor verbouwingen die gelijkgesteld worden met een nieuwbouw. Gelijkgesteld met een nieuwbouw zijn de volgende categorieën:

  • gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak
  • casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3000 m³
  • er is een deel aan een gebouw toegevoegd waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend

Ingrijpende energetische renovatie

De vermindering kan toegekend worden na ingrijpende energetische renovatie van een gebouw.

In het Energiebesluit is vanaf 01/03/2017 de definitie van “ingrijpend energetische renovatie” gewijzigd.

  • Voor aanvragen vanaf 1 oktober 2016 tot 01/03/2017 -> ingrijpende energetische renovatie: een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft;
  • Voor aanvragen vanaf 01/03/2017 -> ingrijpende energetische renovatie: een renovatie waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft;

Hoeveel bedraagt de vermindering en voor welke periode wordt ze toegekend?

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing. Hoe groot dat percentage is, hangt af van drie factoren:

  • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
  • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?
  • gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?

Een overzicht:

datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning

periode

vermindering

Max. E-peil bij nieuwbouw of gelijkgesteld

Max. E-peil na ingrijpende energetische renovatie

voor 1/1/2013

10 jaar

20 %

woningen: E60

niet van toepassing

andere gebouwen: E70

40 %

E40

vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

5 jaar

50 %

E50

100 %

E30

vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015

5 jaar

50 %

E40

100 %

E30

vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016

5 jaar

50 %

E30

100 %

E20

vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2019

5 jaar

50 %

E30

E90

vanaf 1 oktober 2016

5 jaar

100 %

E20

E60

vanaf 1 januari 2020

5 jaar

50 %

E30

niet van toepassing

 

Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw.

Alleen het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor het al dan niet toekennen van de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen en zodoende toch de vermindering te kunnen genieten, kan dat dus niet aanvaard worden.

Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten. Voorbeeld: X verkrijgt in 2009 een E-peil van E60 voor zijn woning. Vanaf aanslagjaar 2010 tot en met aanslagjaar 2019 krijgt hij voor deze woning een vermindering van de onroerende voorheffing van 20%. In 2015 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 20% verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.

Toekenning van de vermindering

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U moet er dus zelf niets voor doen.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het EPC. Als het certificaat bijvoorbeeld uitgereikt werd op 10/06/2014, zal de vermindering voor de eerste keer toegekend worden op het aanslagbiljet van 2015.

Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kan u bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van uw EPC en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.