Vermindering voor een gehandicapt persoon

Voorwaarden

Om vermindering van de onroerende voorheffing te kunnen genieten, moet de gehandicapte persoon op één januari van het aanslagjaar onder één van de volgende drie categorieën vallen:

  • ofwel een invaliditeit van minstens 66%

  • ofwel een vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder

  • ofwel een vermindering van zelfredzaamheid van minimaal 9 punten

De invaliditeit moet bovendien het gevolg zijn van feiten die overkomen en vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.

De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een gehandicapte persoon op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

Voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de vermindering wordt een gehandicapt persoon gelijkgesteld met twee kinderen (zie tabel hieronder).

Aantal
kinderen

Geïndexeerd bedrag vermindering
aanslagjaar 2015

Geïndexeerd bedrag vermindering
aanslagjaar 2016

Geïndexeerd bedrag vermindering
aanslagjaar 2017

Geïndexeerd bedrag vermindering
aanslagjaar 2018

Geïndexeerd bedrag vermindering aanslagjaar 2019

 2

 7,62

 7,66

7,81

12,68

12.94

 3

 12,06

 12,13

12,37

20,07

20.48

 4

 16,89

 16,99

17,32

28,10

28,67

 5

 22,14

 22,27

22,70

36,83

37,59

 6

 27,77

 27,93

28,48

46,19

47,14

 7

 33,83

 34,02

34,69

56,26

57,41

 8

 40,31

 40,53

41,33

67,03

68,41

 9

 47,17

 47,43

48,37

78,44

80,05

 10

 54,48

 54,78

55,86

90,61

92,47

Vanaf het elfde kind wordt een vermindering ten bedrage van het geïndexeerde bedrag voor 2 kinderen toegekend per bijkomend kind.

Een gehandicapt kind wordt gelijkgesteld met 2 kinderen.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd t.o.v. het basisjaar 1996.

Een voorbeeld van de berekening van zo'n forfaitaire vermindering vindt u in het documentpdf bestandVoorbeeld berekening OV AJ 2017.pdf (50 kB).

Vermindering voor een gehandicapt kind

  • het kind beschikt over een algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken waaruit blijkt dat het in totaal minstens 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal, of een invaliditeit van minstens 66%;

  • het kind heeft volgens het bevolkingsregister zijn domicilie in de woning waarvoor de vermindering wordt gevraagd.
Zie ook:

Andere vrijstellingen van de jaarlijkse verkeersbelasting

Hier vindt u een overzicht van de andere vrijstellingen van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Vrijstelling voor persoon met een handicap

Vrijstelling in de jaarlijkse verkeersbelasting

Vermindering voor groot-oorlogsverminkten

Vermindering van de onroerende voorheffing.

Vrijstelling voor een persoon met een handicap

Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling

Abattement voor gehandicapte personen (schenkbelasting)

Voetvrijstelling van de schenkbelasting

Abattement voor gehandicapte personen (erfbelasting)

Voetvrijstelling van de erfbelasting