Vrijstelling van schenkbelasting bij erfenissprong

Wat?

De doorgeefschenking naar aanleiding van een erfenissprong kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van schenkbelasting, voor een bedrag dat gelijk is aan de eerder betaalde erfbelasting.

Een doorgeefschenking van een onroerend goed dat geen deel uitmaakte van de nalatenschap, kan geen aanleiding geven tot vrijstelling.

Voorwaarden voor vrijstelling

 • met betrekking tot het overlijden dat aanleiding vormt voor de erfenissprong:

  • het overlijden dateert van na 31 augustus 2018;
  • de nalatenschap valt open in het Vlaams Gewest;
  • de erfbelasting werd betaald;
 • met betrekking tot de schenking:
  • de schenking gebeurt bij notariële akte;
  • de schenking is niet gebonden aan een termijn of aan een opschortende voorwaarde;
  • in de schenkingsakte wordt de vrijstelling formeel gevraagd.

Voorbeelden

Hieronder worden een aantal voorbeelden uitgewerkt die allemaal uitgaan van eenzelfde vertreksituatie:

 • de vader van een gezin V overlijdt;
 • een kind K is erfgenaam, en treedt op als schenker van de doorgeefschenking;
 • een kleinkind KK ontvangt de doorgeefschenking.

 

voorbeeld 1:
K erft (enkel) een onroerend goed en schenkt dit aan zijn eigen kind KK;

er is vrijstelling van schenkbelasting voor een bedrag dat gelijk is aan de eerder betaalde erfbelasting (absolute grens)

K erft een woning van 240.000 €. K betaalde erfbelasting van 18.600 euro ((50.000*3%)+(190.000*9%) = 1.500+17.100).
K schenkt de woning aan KK; de normaal te betalen schenkbelasting zou 12.600 euro bedragen ((150.000*3%)+(90.000*9%) = 4.500+8.100).
Dit bedrag zal volledig vrijgesteld worden als aan alle voorwaarden voldaan is.

voorbeeld 2:
K erft een onroerend goed en schenkt geld aan zijn eigen kind KK;

er is vrijstelling van schenkbelasting voor een bedrag dat gelijk is aan de eerder betaalde erfbelasting (absolute grens)

K erft een woning van 240.000 €. K betaalde erfbelasting van 18.600 euro ((50.000*3%)+(190.000*9%) = 1.500+17.100).
K schenkt 240.000 euro liquide middelen aan KK; de normaal te betalen schenkbelasting zou 7.200 euro bedragen (240.000*3%).
Dit bedrag zal volledig vrijgesteld worden als aan alle voorwaarden voldaan is.

voorbeeld 3:
K erft een onroerend goed en een effectenportefeuille, en schenkt geld aan zijn eigen kind KK;

er is vrijstelling van schenkbelasting voor een bedrag dat gelijk is aan de eerder betaalde erfbelasting (absolute grens)

K erft een woning van 240.000 € en een effectenportefeuille die 300.000 euro waard is. K betaalde erfbelasting van 51.600 euro ((50.000*3%)+(190.000*9%)+(50.000*3%)+(200.000*9%)+(50.000*27%)
= 1.500+17.100+1.500+18.000+13.500)
K schenkt 500.000 euro liquide middelen aan KK; de normaal te betalen schenkbelasting zou 15.000 euro bedragen (500.000*3%).
Dit bedrag zal volledig vrijgesteld worden als aan alle voorwaarden voldaan is.

 

voorbeeld 4:
K erft een effectenportefeuille en schenkt geld aan zijn eigen kind KK;

er is vrijstelling van schenkbelasting voor een bedrag dat gelijk is aan de eerder betaalde erfbelasting (absolute grens)

K erft een effectenportefeuille die 300.000 euro waard is. K betaalde erfbelasting van 33.000 euro ((50.000*3%)+(200.000*9%)+(50.000*27%) = 1.500+18.000+13.500).
K schenkt 300.000 euro liquide middelen aan KK; de normaal te betalen schenkbelasting zou 9.000 euro bedragen (300.000*3%).
Dit bedrag zal volledig vrijgesteld worden als aan alle voorwaarden voldaan is.

voorbeeld 5:
K erft enkel geld, en schenkt uit zijn eigen vermogen een onroerend goed aan zijn kind KK.

Er is geen vrijstelling van de schenkbelasting.