Belastingverhoging tekortschatting

Wat?

Als u in de akte een te lage schatting maakt van de verkoopwaarde, is dit een tekortschatting.

In het geval van de vaststelling van een tekortschatting zijn er aanvullende rechten verschuldigd, plus, desgevallend, een belastingverhoging.

 

De belastingverhoging

verhouding van het tekort in % ten opzichte van de aangegeven waarde van het goed

belastingverhoging in % van de aanvullende rechten

vanaf

tot

10

25

5

25

50

10

50

100

15

100

 

20

Er is dus geen belastingverhoging verschuldigd indien het vastgestelde tekort minder dan 10% van de aangegeven waarde bedraagt.

 

Voorbeelden:

1. Een onroerend goed werd verkocht voor de prijs van € 150.000. De koper draagt bovendien lasten ter waarde van € 10.000.

De koper en de verkoper zijn dus van oordeel dat de verkoopwaarde van het goed minstens € 160.000 bedraagt. In de akte is geen pro fisco-verklaring m.b.t. de verkoopwaarde opgenomen.

Geheven: € 160.000 x 10% =  € 16.000

Bij de schatting wordt vastgesteld dat de verkoopwaarde van het goed € 220.000 bedraagt.

Aanvullende rechten: € 60.000 x 10% = € 6000

Belastingverhoging op de aanvullende rechten: € 6000 x 10% = € 600

2. Broers A en B hebben een onroerend goed geërfd, elk voor de helft. Ze beslissen uit onverdeeldheid te treden. A verkrijgt het volledige goed en betaalt een opleg aan B van € 100.000. In de akte is geen pro fisco-verklaring m.b.t. de verkoopwaarde opgenomen.

Partijen zijn dus van oordeel dat de verkoopwaarde van het gehele goed minstens € 200.000 bedraagt.

Geheven: € 200.000 x 2,5% = € 5.000

Bij de schatting wordt vastgesteld dat de verkoopwaarde van het goed € 240.000 bedraagt.

Aanvullende rechten + belastingverhoging:

Aanvullende rechten: € 40.000 x 2.5 % = € 1000

Belastingverhoging op de aanvullende rechten: € 1000 x 5% = € 50