Coronacrisis: aanvullende termijn om opcentiemen onroerende voorheffing aan te passen

  • 2 april 2020

De Vlaamse Regering laat via een decretale wijziging de gemeenten uitzonderlijk toe om nog wijzigingen aan de opcentiemen onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 aan te brengen. Op die manier krijgen de gemeenten een extra instrument om de gevolgen van de coronacrisis te helpen milderen.

 

Termijnen en deadlines

Gemeentebesturen krijgen uitzonderlijk de mogelijkheid om hun opcentiemen voor onroerende voorheffing aan te passen.

Dat betekent concreet:

  • De gemeente trekt het oorspronkelijke besluit tot vaststelling van de opcentiemen onroerende voorheffing in en vervangt het uiterlijk op 20 mei door een nieuw gemeenteraadsbesluit.
  • De gemeente deelt het nieuwe besluit uiterlijk op 31 mei mee aan de Vlaamse Belastingdienst. De mededeling gebeurt elektronisch via het digitaal Loket Lokale Besturen. Gebruik daarbij de code MAR7300-opcentiemen op de onroerende voorheffing.

 

Impact op de inning van de onroerende voorheffing

Door een bijkomende termijn voor wijziging van de opcentiemen toe te staan, verschuift de volledige inningsprocedure. De Vlaamse Belastingdienst kan ten vroegste eind juni starten met de inkohiering van de onroerende voorheffing, terwijl dat gewoonlijk al eind april, begin mei is.

Voor alle gemeenten blijft de huidige voorschottenregeling gelden en zal de Vlaamse Overheid de latere inning dus voorfinancieren.

 

Differentiëring van opcentiemen

De regels voor differentiëring blijven onverminderd gelden. Die omvatten enerzijds inhoudelijke richtlijnen voor mogelijke types differentiatie en anderzijds afspraken voor de adviesprocedure.

De adviesprocedure bij de Vlaamse Belastingdienst moet absoluut gerespecteerd worden. Alleen zo kan de technische uitvoerbaarheid gegarandeerd worden en bewaakt worden dat voor elk perceel maar één mogelijk tarief van opcentiemen van toepassing kan zijn.

Daarnaast moeten deze gemeenten ook een aangepast bedrag van hun begrotingsraming voor de ontvangsten uit de onroerende voorheffing doorgeven, om de voorschotten correct te kunnen berekenen. Die begrotingsraming moet meegedeeld worden via gemeentenvlabel@vlaanderen.be.