De aangifte van nalatenschap

De erfbelasting wordt berekend op basis van de aangifte van nalatenschap die de erfopvolgers indienen. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verdeling van de nalatenschap uitvoerig beschreven. 

De meeste mensen vinden het indienen van een aangifte van nalatenschap een ingewikkelde zaak. Veel mensen doen dan ook beroep op een notaris om hen daarbij te helpen. Dit is echter geen verplichting. Belastingambtenaren zelf mogen niet meewerken aan het invullen van de aangifte. Ze staan wel ter beschikking voor meer informatie of om inlichtingen te verstrekken over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen. U kan contact opnemen via de gewone contactkanalen.

 

Gezamenlijke of individuele aangifte

Bij het indienen van een aangifte kunnen de erfopvolgers kiezen voor een gezamenlijke of een individuele aangifte:

  • Als u een gezamenlijke aangifte indient, wordt een globale afrekening (aanslagbiljet) verstuurd naar het adres van de woonstkeuze.
  • Als u kiest voor een individuele aangifte, ontvangt u een individuele afrekening (aanslagbiljet).

Na ontvangst van de aangifte wordt de verschuldigde erfbelasting berekend. De belastingplichtigen ontvangen dan een aanslagbiljet met een betaaltermijn van twee maand. Bij een laattijdige betaling worden nalatigheidsinteresten aangerekend (7%), berekend vanaf de maand volgend op de uiterste betaaldatum.