Erfbelasting
Wat is de erfbelasting?

De erfbelasting is een belasting op erfenissen. De erfbelasting is een verzamelnaam voor twee belastingen:

  • het successierecht: is verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft.
  • het recht van overgang bij overlijden: is verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats niet in België heeft, maar wel in Vlaanderen gelegen onroerende goederen bezat. 
Wijzigingen erfbelasting vanaf 1 september 2018

De Vlaamse Regering heeft op 4 mei een beslissing genomen over wijzigingen aan de erfbelasting en over wijzigingen naar aanleiding van de hervorming van het federale erfrecht. Meer informatie vindt u hierover op de pagina Wijzigingen erfbelasting vanaf 1 september 2018.

Teruggave