Formulieren onroerende voorheffing

Formulieren om vermindering aan te vragen
Verhoogde vermindering voor bescheiden woning (50%)

Klik hier voor alle informatie over de vermindering voor bescheiden woning.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag verhoogde vermindering bescheiden woning.pdf (95 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag verhoogde vermindering bescheiden woning.docx (53 kB)

Vermindering voor een huurder

Klik hier voor alle informatie over verminderingen voor huurders.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vermindering huurder.pdf (97 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vermindering huurder.docx (54 kB)

Formulieren om een vrijstelling aan te vragen
Vrijstelling op grond van de bestemming van het onroerend goed

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling op grond van de bestemming van het onroerend goed.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling op grond van de bestemming.pdf (463 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling op grond van de bestemming.docx (58 kB)

Vrijstelling na verbouwen van een handelspand tot woning

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling na verbouwen van een handelspand tot woning.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling na verbouwing handelspand tot woning.pdf (112 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling na verbouwing handelspand tot woning.docx (59 kB)

Vrijstelling voor vreemde staten

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling voor vreemde staten.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling voor vreemde staten.pdf (101 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling voor vreemde staten.docx (52 kB)

Vrijstelling na renovatie van een verwaarloosde of onbewoonbare woning

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling na renovatie van een verwaarloosde of onbewoonbaar verklaarde woning.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling na renovatie verwaarloosde of onbewoonbare woning.pdf (93 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling na renovatie verwaarloosde of onbewoonbare woning.docx (52 kB)

Vrijstelling voor nationale domeingoederen

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling voor nationale domeingoederen.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling nationaal domeingoed.pdf (113 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling nationaal domeingoed.docx (54 kB)

Formulier voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Klik hier voor algemene informatie over sociale huisvesting en de onroerende voorheffing.

Het formulier: xlsx bestandSjabloon bezwaar SHM.xlsx (18 kB)

De handleiding bij dit formulier: docx bestandBijlage bij sjabloon bezwaar SHM.docx (22 kB)