Formulieren onroerende voorheffing
Formulieren om vermindering aan te vragen

Verhoogde vermindering voor bescheiden woning (50%)

Klik hier voor alle informatie over de vermindering voor bescheiden woning.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag verhoogde vermindering bescheiden woning.pdf (95 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag verhoogde vermindering bescheiden woning.docx (53 kB)

Vermindering voor een huurder

Klik hier voor alle informatie over verminderingen voor huurders.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vermindering huurder.pdf (97 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vermindering huurder.docx (54 kB)

Formulieren om een vrijstelling aan te vragen

Vrijstelling op grond van de bestemming van het onroerend goed

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling op grond van de bestemming van het onroerend goed.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling op grond van de bestemming.pdf (463 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling op grond van de bestemming.docx (58 kB)

Vrijstelling na verbouwen van een handelspand tot woning

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling na verbouwen van een handelspand tot woning.

  • vrijstelling vanaf aanslagjaar 2019 voor winkelarm gebied of kernwinkelgebied:

Het formulier in afdrukformaat: pdf bestandAanvraag_vrijstelling_na_verbouwing_handelspand_tot_woning_2019.pdf (165 kB)
Het formulier in tekstverwerkerformaat: docx bestandAanvraag_vrijstelling_na_verbouwing_handelspand_tot_woning_2019.docx (69 kB)

  • vrijstelling tot en met aanslagjaar 2018, zonder beperking van gebied

Het formulier in afdrukformaat: pdf bestandAanvraag_vrijstelling_na_verbouwing_handelspand_tot_woning.pdf (147 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat: docx bestandAanvraag_vrijstelling_na_verbouwing_handelspand_tot_woning.docx (48 kB)

Vrijstelling voor vreemde staten

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling voor vreemde staten.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling voor vreemde staten.pdf (101 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling voor vreemde staten.docx (52 kB)

Vrijstelling na renovatie en vervangbouw van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning of bedrijfsruimten

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling na renovatie en vervangbouw van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen of bedrijfsruimten.

  • vrijstelling vanaf aanslagjaar 2019 na sloop en vervangbouw (woningen of bedrijfsruimten)

Het formulier in afdrukformaat: pdf bestandAanvraag_vrijstelling_OV_vervangbouw_2019.pdf (138 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat: docx bestandAanvraag_vrijstelling_OV_vervangbouw_2019.docx (47 kB)

  • vrijstelling tot en met aanslagjaar 2018 na renovatie van een verwaarloosde, onbewoonbare of ongeschikte woning

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling na renovatie verwaarloosde of onbewoonbare woning.pdf (93 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling na renovatie verwaarloosde of onbewoonbare woning.docx (52 kB)

Vrijstelling voor nationale domeingoederen

Klik hier voor alle informatie over de vrijstelling voor nationale domeingoederen.

Het formulier in afdrukformaat:pdf bestandAanvraag vrijstelling nationaal domeingoed.pdf (113 kB)

Het formulier in tekstverwerkerformaat:docx bestandAanvraag vrijstelling nationaal domeingoed.docx (54 kB)

Formulier voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Klik hier voor algemene informatie over sociale huisvesting en de onroerende voorheffing.

Het formulier: xlsx bestandSjabloon bezwaar SHM.xlsx (21 kB)

De handleiding bij dit formulier: docx bestandBijlage bij sjabloon bezwaar SHM.docx (22 kB)