Formulieren verkeersbelastingen

Hoe ga ik te werk?

Ofwel downloadt u het formulier in afdrukformaat (.pdf). Daarna drukt u het formulier af en vult u het met balpen in. Bezorg het volledig ingevulde formulier per post of per fax aan de Vlaamse Belastingdienst. Om een pdf-bestand te kunnen openen heeft u het gratis programma Acrobat reader nodig.

Ofwel downloadt u het formulier in tekstverwerkerformaat (.docx). Dan vult u het via uw computer in, waarna u het afdrukt en per post of per fax naar de Vlaamse Belastingdienst stuurt, of u stuurt het ingevulde formulier elektronisch naar de Vlaamse Belastingdienst via het contactformulier. Om docx-bestanden te openen heeft u een tekstverwerker nodig zoals het gratis programma Open Office.

Volgende tips kunnen u helpen bij het elektronisch invullen van de formulieren:

  • Enkel de grijze vakjes in het formulier kunnen bewerkt worden. Ofwel gaat het om vrije tekstvelden waarin u gegevens typt, ofwel gaat het om selectie- of aankruisvakjes die u door ze aan te klikken aan- of uitvinkt.
  • De tekstvelden worden automatisch groter naargelang u er meer tekst intypt. Door gewoon te blijven typen, springt u ook naar een volgende regel in dezelfde alinea.
  • Wil u een nieuwe alinea beginnen binnen hetzelfde tekstveld, dan drukt u de toestencombinatie Shift+Enter in.
  • Met de Tab-toets springt u makkelijk naar het volgende invulveld of aankruisvakje.
  • In sommige formulieren staan specifieke instructies in cursief om u te helpen bij het invullen.
Vermindering en vrijstelling aanvragen of stopzetten
Vrijstelling of niet-belastbaarheid inzake kilometerheffing aanvragen
Vrijstelling van de verkeersbelasting aanvragen
Vermindering van de verkeersbelasting aanvragen
Vermindering of vrijstelling van de verkeersbelastingen stopzetten
Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting gecombineerd vervoer
Aangifte doen of stopzetten
Aangifte doen voor de verkeersbelasting
Aangifte stopzetten
Andere
Aanvraag voor de terugbetaling van een eurovignet
Aanvraag van een rittenblad
Aanvraag voor erkenning als takeldienst om opdrachten voor de Vlaamse Belastingdienst uit te voeren