Formulieren verkeersbelastingen
Aangifte doen of stopzetten
Vermindering en vrijstelling aanvragen of stopzetten
Vrijstelling of niet-belastbaarheid inzake kilometerheffing aanvragen
Vrijstelling van de verkeersbelasting aanvragen
Vermindering van de verkeersbelasting aanvragen
Andere
Aanvraag voor erkenning als takeldienst om opdrachten voor de Vlaamse Belastingdienst uit te voeren