Sluitingsdagen loketten 2019
 • Maandag en dinsdag 4 en 5 maart: carnaval Aalst (enkel van toepassing op de loketten in Aalst)
 • Maandag 22 april: Paasmaandag
 • Woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid
 • Donderdag 30 mei: O.H. Hemelvaart
 • Maandag 10 juni: Pinkstermaandag
 • Donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
 • Donderdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
 • Vrijdag 1 november: Allerheiligen
 • Maandag 11 november: Wapenstilstand
 • Vrijdag 15 november: Dag van de Dynastie
 • van dinsdag 24 december 12h00 tot en met donderdag 2 januari 2020