controle vrachtwagens: vrijstellingen verkeersbelasting via rittenblad ingetrokken

  • 9 maart 2018

Onder strikte voorwaarden moet voor een vrachtwagen geen verkeersbelasting betaald worden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat hij niet meer dan 30 keer op jaarbasis op de openbare weg gebruikt wordt en dat het goederenvervoer geen hoofdactiviteit van de eigenaar is. Uit de gegevens van de kilometerheffing blijkt nu dat meer dan de helft van de vrachtwagens die zo'n vrijstelling hebben, toch meer dan 30 keer rondrijden.

We trekken de onterechte vrijstellingen in en verzenden aanslagbiljetten voor de onterecht niet-betaalde verkeersbelasting, vermeerderd met een boete. Omdat de toekenningsvoorwaarden sowieso al strikt zijn, gaat het om een erg beperkt aantal vrachtwagens.