Nieuwsoverzicht

  • 3 februari 2017

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Op 1 februari 2017 keurde het Vlaamse Parlement het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie goed.
  • 24 januari 2017

Originele aanslagbiljetten onroerende voorheffing regio Mechelen niet ontvangen

Op 20 januari werden betalingsherinneringen verzonden voor aanslagbiljetten onroerende voorheffing. Verschillende personen uit de regio Mechelen laten weten dat ze geen origineel aanslagbiljet ontvangen hebben.
  • 11 maart 2016

Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden klein beschrijf

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2006 waarbij onder meer kopers van een woning, van de vermindering wegens “klein beschrijf” hebben genoten. Deze vermindering was afhankelijk van het naleven van een aantal voorwaarden.
  • 29 september 2016

Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden gunstregimes registratiebelasting

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2007 waarbij een vermindering wegens een gunstregime werd toegekend.
  • 15 juni 2016

Latere verzending aanslagbiljetten Onroerende Voorheffing

Door een omschakeling in hun informaticasysteem, werden de noodzakelijke kadastrale basisgegevens vanuit de federale overheid een aantal maanden later en in een andere format aangeleverd dan vorige jaren.
  • 8 maart 2016

Gebruik eurovignetwegennet in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden vanaf 01/04/2016

Zoals al eerder gecommuniceerd zal in België geen eurovignet meer geheven worden vanaf 1 april 2016. De heffing blijft evenwel bestaan in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden.
  • 9 september 2016

Verzending aanslagen onroerende voorheffing gestart.

Begin september is de Vlaamse Belastingdienst gestart met de verzending van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor 2016.
  • 25 april 2016

Standpunt over de gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen

Een zogenaamde gesplitste inschrijving van effecten of van geldbeleggingen is een verrichting waarbij deze effecten of beleggingen worden ingeschreven op een rekening, voor het vruchtgebruik op naam van een persoon en voor de blote eigendom op naam van een andere persoon.
  • 5 januari 2016

Verdeelrecht bij verdelingen n.a.v. echtscheiding of beëindigen wettelijk samenwonen

Vanaf 1 januari 2016 volstaat het dat de verdeling of afstand wordt gerealiseerd na de beëindiging van de wettelijke samenwoning of na de echtscheiding om het tarief van 1% te genieten. Voor meer informatie, zie: