Nieuwsoverzicht

  • 10 maart 2021

Nieuwe lay-out aanslagbiljetten verkeersbelasting

De aanslagbiljetten en herinneringen voor verkeersbelastingen hebben een nieuwe lay-out gekregen.
Voorbeeld phishingbericht met valse website en emailadres
  • 10 februari 2021

Phishing - "belastingteruggave"

Er circuleert een nieuwe phishing-mail, zogezegd in naam van de Vlaamse Overheid. In de e-mail wordt u een “belastingteruggave” beloofd als u eerst uw gegevens en rekeningnummer verifieert. Het gaat om een vorm van oplichting, dus klik zeker nooit op links in dergelijke berichten.
  • 24 december 2020

Wijzigingen Vlaamse belastingen vanaf 1 januari 2021

Volgende wijzigingen gaan in op 1 januari 2021.
  • 22 februari 2021

Meldingsplicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6-richtlijn)

De huidige gezondheidscrisis zorgt voor praktische problemen bij de opstartfase van de meldingen in het kader van de DAC6-richtlijn.
  • 15 januari 2021

Coronamaatregelen tweede golf – verlengingen termijnen erf- en registratiebelasting

Naar aanleiding van de tweede coronagolf nam de Vlaamse Belastingdienst een aantal maatregelen (toleranties) om bedrijven, burgers, notarissen, … extra flexibiliteit en financiële ademruimte te geven.
  • 11 december 2020

Factuurfraude

Ook aanslagbiljetten van de Vlaamse Belastingdienst worden wel eens gebruikt voor factuurfraude. Daarbij wordt een origineel aanslagbiljet vervangen door een vals, met een ander rekeningnummer dan het onze.
  • 24 december 2020

Verkeersbelastingen - WLTP: overgangsmaatregel voertuigen besteld voor 12 oktober 2020

Voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021 wijzigt de berekening van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting.
  • 16 november 2020

Overname van het repertorium van automatische ontspanningstoestellen door de Vlaamse Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2021 zal de Vlaamse Belastingdienst zelf instaan voor de fiscale rangschikking van