Nieuwsoverzicht

  • 10 oktober 2017
herfst

Sluitingsdagen loketten november 2017

In november 2017 zullen de loketten van de Vlaamse Belastingdienst gesloten zijn op de volgende data:
  • 8 mei 2017

De vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten

In het Belgisch staatsblad van 4 mei 2017  werd het decreet van 21 april 2017 houdende wijziging van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten
  • 29 september 2016

Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden gunstregimes registratiebelasting

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2007 waarbij een vermindering wegens een gunstregime werd toegekend.
  • 15 juni 2016

Latere verzending aanslagbiljetten Onroerende Voorheffing

Door een omschakeling in hun informaticasysteem, werden de noodzakelijke kadastrale basisgegevens vanuit de federale overheid een aantal maanden later en in een andere format aangeleverd dan vorige jaren.
  • 3 februari 2017

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Op 1 februari 2017 keurde het Vlaamse Parlement het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie goed.
  • 9 september 2016

Verzending aanslagen onroerende voorheffing gestart.

Begin september is de Vlaamse Belastingdienst gestart met de verzending van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor 2016.
  • 25 april 2016

Standpunt over de gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen

Een zogenaamde gesplitste inschrijving van effecten of van geldbeleggingen is een verrichting waarbij deze effecten of beleggingen worden ingeschreven op een rekening, voor het vruchtgebruik op naam van een persoon en voor de blote eigendom op naam van een andere persoon.
  • 24 januari 2017

Originele aanslagbiljetten onroerende voorheffing regio Mechelen niet ontvangen

Op 20 januari werden betalingsherinneringen verzonden voor aanslagbiljetten onroerende voorheffing. Verschillende personen uit de regio Mechelen laten weten dat ze geen origineel aanslagbiljet ontvangen hebben.
  • 11 maart 2016

Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden klein beschrijf

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2006 waarbij onder meer kopers van een woning, van de vermindering wegens “klein beschrijf” hebben genoten. Deze vermindering was afhankelijk van het naleven van een aantal voorwaarden.