Nieuwsoverzicht

  • 4 januari 2018

Aanpassing verkooprecht - principiële beslissing Vlaamse Regering

Op 22/12/2017  heeft de Vlaamse regering een principiële beslissing genomen over de aanpassing van het zgn “verkooprecht” (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed).
  • 3 januari 2018

Waardering vastgoed door erkende schatters-experten

Vanaf 1/1/2018 wordt de groep van erkende schatters-experten uitgebreid. Voorheen enkel voorbehouden voor landmeters-experten.
  • 3 februari 2017

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Op 1 februari 2017 keurde het Vlaamse Parlement het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie goed.
  • 3 januari 2018

Boetes kilometerheffing

De boetes kilometerheffing zijn vanaf 1/1/2018 aangepast: voortaan vier verschillende tarieven naargelang de aard en ernst van de inbreuk.
  • 29 september 2016

Aanvullende aanslagen wegens niet-naleven voorwaarden gunstregimes registratiebelasting

Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst administratieve controles uit voor dossiers uit 2007 waarbij een vermindering wegens een gunstregime werd toegekend.
  • 15 juni 2016

Latere verzending aanslagbiljetten Onroerende Voorheffing

Door een omschakeling in hun informaticasysteem, werden de noodzakelijke kadastrale basisgegevens vanuit de federale overheid een aantal maanden later en in een andere format aangeleverd dan vorige jaren.
  • 8 mei 2017

De vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten

In het Belgisch staatsblad van 4 mei 2017  werd het decreet van 21 april 2017 houdende wijziging van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten
  • 9 september 2016

Verzending aanslagen onroerende voorheffing gestart.

Begin september is de Vlaamse Belastingdienst gestart met de verzending van de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor 2016.
  • 25 april 2016

Standpunt over de gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen

Een zogenaamde gesplitste inschrijving van effecten of van geldbeleggingen is een verrichting waarbij deze effecten of beleggingen worden ingeschreven op een rekening, voor het vruchtgebruik op naam van een persoon en voor de blote eigendom op naam van een andere persoon.