Nieuwsoverzicht

  • 4 juli 2019

Bedrag onroerende voorheffing gestegen?

U heeft het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing 2019 gekregen, en het bedrag ligt hoger dan u had verwacht? In de detailbijlage bij het aanslagbiljet kan u nakijken hoe dat komt.
  • 22 juni 2019

Frauduleuze mails om verkeersbelasting te betalen via incassobureau

Er circuleren mails waarin gevraagd wordt om achterstallige verkeersbelasting te betalen via een incassobureau. Het gaat om frauduleuze mails.
  • 18 april 2019

Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Op onze pagina met publicaties is het jaarverslag voor 2018 beschikbaar.
  • 4 januari 2019

(Voorafgaande) Aangiftes Spelen en Weddenschappen en Automatische Ontspanningstoestellen mogelijk via digitaal loket

Vanaf maandag 7/1 is het mogelijk om online de (voorafgaande) aangiftes voor de belasting op de
  • 10 mei 2019

Schatting van onroerende goederen

De waardering van een onroerend goed in een aangifte van nalatenschap is niet altijd eenvoudig.
  • 24 januari 2019

Jaarresultaten 2018 controle verkeersbelastingen

De Vlaamse Belastingdienst zet al enkele jaren in op hoge pakkans en gerichte controles. Uit de jaarresultaten voor 2018 blijkt dat opnieuw ongeveer 1 miljoen personenwagens aan een controle werden onderworpen. In 9.700 gevallen werd een overtreding vastgesteld, wat resulteerde in de inning van 6,25 miljoen achterstallige verkeersbelastingen en boetes. Het percentage overtredingen ligt daarmee beneden 1%, wat altijd de doelstelling is geweest. Bij de controles op specifieke doelgroepen, zoals buitenlandse nummerplaten, taxi’s of garageplaten, liggen de aantallen overtredingen substantieel hoger. Hierop zullen in 2019 versterkte controles worden uitgevoerd.
  • 21 december 2018

Wat er verandert op 1 januari 2019

Een overzicht van wijzigingen aan de Vlaamse fiscale regelgeving die vanaf 1 januari 2019 van kracht worden.
  • 23 januari 2019

Gevolgen van de Brexit voor de Vlaamse belastingen

Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft beslist om de Europese Unie, en dus ook de Europese Economische Ruimte (EER) te verlaten.
  • 18 december 2018

Wegwijs in Automatische Ontspanningstoestellen en Spelen en Weddenschappen

Vanaf 1 januari 2019 int de Vlaamse Belastingdienst de belasting op