Nieuwsoverzicht

  • 5 september 2019

Beperkte verstoring in de aanslagbiljetten onroerende voorheffing: in sommige gevallen is de geadresseerde gewijzigd

Onvoorziene wijzigingen in de kadastrale bronbestanden, zorgen voor een beperkte verstoring in de aanmaak van aanslagbiljetten onroerende voorheffing (OV). In sommige gevallen is de geadresseerde gewijzigd.
  • 30 augustus 2019

Aangifte van nalatenschap: wacht niet op het resultaat van de bindende schatting

Als u een aangifte van nalatenschap doet kunt u kosteloos een bindende schatting van de
  • 4 juli 2019

Bedrag onroerende voorheffing gestegen?

U heeft het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing 2019 gekregen, en het bedrag ligt hoger dan u had verwacht? In de detailbijlage bij het aanslagbiljet kan u nakijken hoe dat komt.
  • 28 augustus 2019

Beperkte verstoring in de aanmaak van aanslagbiljetten onroerende voorheffing

Onvoorziene wijzigingen in de kadastrale bronbestanden, zorgen voor een beperkte verstoring in de aanmaak van aanslagbiljetten onroerende voorheffing (OV).
  • 22 juni 2019

Frauduleuze mails om verkeersbelasting te betalen via incassobureau

Er circuleren mails waarin gevraagd wordt om achterstallige verkeersbelasting te betalen via een incassobureau. Het gaat om frauduleuze mails.
  • 18 april 2019

Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Op onze pagina met publicaties is het jaarverslag voor 2018 beschikbaar.
  • 24 juli 2019

Factuurfraude

Ook aanslagbiljetten van de Vlaamse Belastingdienst worden wel eens gebruikt voor factuurfraude. Daarbij wordt een origineel aanslagbiljet vervangen door een vals, met een ander rekeningnummer dan het onze.
  • 10 mei 2019

Schatting van onroerende goederen

De waardering van een onroerend goed in een aangifte van nalatenschap is niet altijd eenvoudig.
  • 24 januari 2019

Jaarresultaten 2018 controle verkeersbelastingen

De Vlaamse Belastingdienst zet al enkele jaren in op hoge pakkans en gerichte controles. Uit de jaarresultaten voor 2018 blijkt dat opnieuw ongeveer 1 miljoen personenwagens aan een controle werden onderworpen. In 9.700 gevallen werd een overtreding vastgesteld, wat resulteerde in de inning van 6,25 miljoen achterstallige verkeersbelastingen en boetes. Het percentage overtredingen ligt daarmee beneden 1%, wat altijd de doelstelling is geweest. Bij de controles op specifieke doelgroepen, zoals buitenlandse nummerplaten, taxi’s of garageplaten, liggen de aantallen overtredingen substantieel hoger. Hierop zullen in 2019 versterkte controles worden uitgevoerd.