Nieuwsoverzicht

  • 24 december 2020

Verkeersbelastingen - WLTP: overgangsmaatregel voertuigen besteld voor 12 oktober 2020

Voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021 wijzigt de berekening van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting.
  • 24 december 2020

Wijzigingen Vlaamse belastingen vanaf 1 januari 2021

Volgende wijzigingen gaan in op 1 januari 2021.
  • 4 november 2020

Bijkomende coronamaatregelen tweede golf

Lees het overzicht van de bijkomende maatregelen (toleranties) die de Vlaamse Belastingdienst neemt naar aanleiding van de tweede coronagolf (periode vanaf 1 november 2020) op https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen
  • 22 juni 2020

Jaarlijkse automatische indexatie verkeersbelastingen vanaf 1 juli 2020

Sommige verkeersbelastingen worden jaarlijks geïndexeerd. Dat gebeurt telkens op 1 juli, op basis van de evolutie van de indexcijfers van de maand mei.
  • 11 december 2020

Factuurfraude

Ook aanslagbiljetten van de Vlaamse Belastingdienst worden wel eens gebruikt voor factuurfraude. Daarbij wordt een origineel aanslagbiljet vervangen door een vals, met een ander rekeningnummer dan het onze.
  • 22 oktober 2020

Wijzigingen verkeersbelastingen voor inschrijvingen vanaf 1 januari 2021

Voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021 wijzigt de berekening van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting.
  • 12 juni 2020

Onroerende voorheffing: Verzending aanslagjaar 2020 gestart met nieuwe layout

De verzending voor aanslagbiljetten onroerende voorheffing (OV) voor het
  • 16 november 2020

Overname van het repertorium van automatische ontspanningstoestellen door de Vlaamse Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2021 zal de Vlaamse Belastingdienst zelf instaan voor de fiscale rangschikking van
  • 17 augustus 2020

Phishingbericht "teruggave coronacrisis"

Er circuleert een nieuw phishing-bericht, zogezegd in naam van de Vlaamse Belastingdienst. Het is ditmaal een SMS- of e-mailbericht waarbij burgers naar een valse website worden gelokt.
  • 5 juni 2020

Horeca, speelhallen en casino’s: fiscale controles Automatische Ontspanningstoestellen hernemen vanaf 1 juli

Om de uitbaters voldoende tijd te geven om bij de heropstart alle verplichtingen opnieuw in orde te brengen, herneemt de Vlaamse Belastingdienst de fiscale controles pas vanaf 1 juli.