Overzicht van persoonsgegevens die worden ingezameld en verwerkt

In het xlsx bestandOverzicht Gegevensverwerking (37 kB) wordt aangegeven welke persoonsgegevens door de Vlaamse Belastingdienst worden gebruikt en voor welke doeleinden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens, waarin meer informatie over de specifieke verwerkte gegevens is opgenomen.

Het gaat daarbij om:

  • persoonsgegevens die de dienst ontvangt van andere organisaties;
  • gegevens die de dienst van de burger zelf ontvangt;
  • de gegevens die de dienst zelf genereert.

In het overzicht wordt ook aangegeven welke persoonsgegevens de Vlaamse Belastingdienst aan andere organisaties doorgeeft, en aan welke.