Publicaties
Beleidsnota en -brieven

Aan het begin van elke regeerperiode, stelt de bevoegde minister een beleidsnota op.  Deze nota bevat de beleidsintenties en de strategische doelstellingen voor de komende legislatuur.

Daarna volgt jaarlijks een beleidsbrief.  Daarin wordt enerzijds een stand van zaken gegeven van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, en anderzijds aangegeven welke doelstellingen uit de beleidsnota in het komende jaar zullen gerealiseerd worden.

U vindt de beleidsnota en de beleidsbrieven op de site van het Departement Financiën & Begroting.

Regelgeving

In de Vlaamse Codex vindt u de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot vandaag.

De Vlaamse Codex vormt geen officiële bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft een officieel karakter.

Voor een actuele gecoördineerde versie van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die sinds 1 januari 2014 van kracht is, kan u steeds terecht op http://codex.vlaanderen.be

Brochures

Fiscale regelgeving is een belangrijk onderdeel van ons werk. De informatie is vooral beschikbaar via de inhoud op deze website. Voor een beperkt aantal thema's is nog een informatiebrochure beschikbaar.

Omzendbrieven

Omzendbrieven leegstandsheffingen:

Omzendbrieven onroerende voorheffing:

Omzendbrieven registratie - en erfbelasting:

Omzendbrieven verkeersbelasting

Omzendbrieven kilometerheffing

pdf bestandOmzendbrief 2016_01 niet-belastbaarheid KMH.pdf (365 kB) (tot 31/12/2017)

pdf bestandOmzendbrief 2017_01 niet-belastbaarheid KMH.pdf (386 kB) (vanaf 01/01/2018)

Lijst van erkende schatters-experten voor waardering van onroerende goederen bij aangifte nalatenschap