Lijst van erkende schatters-experten voor waardering van onroerende goederen bij aangifte nalatenschap

Een erfgenaam kan in het kader van de aangifte van nalatenschap een beroep doen op een erkende schatter-expert om de waarde van vererfde onroerende goederen te laten schatten. Een lijst van de erkende schatters-experten vindt u hieronder;

xlsx bestandLijst Erkende schatters en experten (231 kB)