Schatting van onroerende goederen

  • 10 mei 2019

De waardering van een onroerend goed in een aangifte van nalatenschap is niet altijd eenvoudig. Vanaf vandaag is er, naast de schatting door een schatter-expert, ook de mogelijkheid om een schatting aan te vragen bij een schatter van de Vlaamse Belastingdienst.

De schatting door de Vlaamse Belastingdienst kan voor overlijdens vanaf 01.04.2019.

Voor meer informatie, bezoek onze pagina's: