Schenking van onroerende goederen

Als u een onroerend goed wil schenken, dan moet u naar een notaris gaan. U kan in dit geval geen handgift doen, aangezien u een onroerend goed niet kan overhandigen. Een schenking van onroerende goederen moet dus via een notariële akte gebeuren en moet dus ook worden geregistreerd.

Schenking via een notariële akte

Vermeldingen in de notariële akte

Om de ontvanger toe te laten de juiste heffingsregels toe te passen, moet de notaris in geval van een schenking in de akte een verklaring van de schenker opnemen die vermelding inhoudt van het adres, de datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de schenker gehad heeft in de periode van vijf jaar voor de schenking. De heffingsregels verschillen namelijk per gewest. Bij weigering om deze verklaring te doen of bij een onjuiste of onvolledige verklaring is de schenker een boete verschuldigd ten belope van tweemaal de aanvullende rechten. De notaris die de schenker niet gevraagd heeft een verklaring te doen, is een boete van € 25 verschuldigd.

Termijn voor de registratie van een notariële akte

De registratie van een notariële schenkingsakte gebeurt uiterlijk vijftien dagen na de authentieke akte van schenking.

Aanslagbiljet

De (notariële) schenkingsakte doet een belastingschuld ontstaan. Dit schenkingsrecht betaalt u aan de notaris. Na ontvangst van een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst, zal de notaris de verschuldigde schenkbelasting vereffenen met de gelden, die hem door de partijen werden voorgeschoten.