Compromis – Voorschot hoger dan 10% - Last

Standpunt nr. 15055 dd. 20.04.2015

Art. 2.9.3.0.1. VCF


 

Een voorschot van 10% wordt als ‘normaal’ beschouwd bij de ondertekening van een compromis. Een voorschot van meer dan 10% is - in theorie – een last die moet worden geschat. Deze last zal echter geen aanleiding geven tot de verhoging van de belastbare grondslag, het enige ‘voordeel’ voor de verkoper zijn immers de interesten die hem toekomen en die zijn verwaarloosbaar.

 

----------

publicatie op 05.05.2015