Toepassingsvoorwaarden abattement – Gesplitste aankoop blote eigendom - vruchtgebruik

Standpunt nr. 16041 dd. 04.04.2016                                         

Art. 2.9.3.0.2. VCF


 

Indien, bij een en dezelfde akte, de ene koper de blote eigendom en de andere koper het vruchtgebruik aankoopt, kan het abattement toch worden toegepast.

Dit, op voorwaarde dat beide kopers natuurlijke personen zijn die beiden voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het abattement.

 

-------------

  • publicatie op 19.04.2016

 

OPMERKING: dit standpunt geldt eveneens voor de nieuwe verlaagde tarieven, met dit verschil dat niet vereist is dat alle kopers aan de voorwaarden voldoen, zie SP 18044.