Voorwaarde van gelijktijdigheid van de verkrijging van de geheelheid volle eigendom

Standpunt nr. 20034 dd. 27.04.2020

Art. 2.9.4.2.11 t/m 2.9.4.2.14 VCF


 

Voor de toepassing van de verlaagde tarieven voor de verwerving van de enige eigen woning is o.m. vereist dat de geheelheid volle eigendom door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig wordt verkregen.

Om als “gelijktijdig” beschouwd te worden moeten de verkrijgingen:

  • ofwel in één akte gebeuren
  • ofwel in meerdere akten van dezelfde datum gebeuren.

Om een correcte heffing mogelijk te maken, wordt gevraagd, als het gaat om meerdere akten van dezelfde datum, in de profisco­-verklaringen van elke akte een verwijzing op te nemen naar de andere akte.
 
-------------

  • publicatie op 12.05.2020