Belasting op spelen en weddenschappenMediaspelen

Standpunt nr. 19004 dd. 07.01.2019


 

Art. 3.18.0.0.15/1 VCF

 

Voor het inrichten van kansspelen via de media (bv. kruiswoordraadsels in kranten en tijdschriften waarbij de speler de oplossing doorstuurt via SMS en een prijs kan winnen) is overeenkomstig de Kansspelwet een vergunning klasse G2 nodig.

Momenteel is er geen uitvoeringsbesluit bij de Kansspelwet voorzien voor dit type vergunningen. Bijgevolg kan de Kansspelcommissie geen vergunningen klasse G2 uitreiken. In principe is het inrichten van kansspelen zonder vergunning verboden. De Kansspelcommissie gedoogt echter het inrichten van de mediaspelen zonder vergunning ten gevolge van een lacune in de wetgeving.

VLABEL kan in principe een belastingverhoging van 100% opleggen voor verboden kansspelen. VLABEL zal echter het gedoogbeleid van de Kansspelcommissie volgen. Er wordt dan geen belastingverhoging opgelegd omdat de inrichter niet over een vergunning klasse G2 voor mediaspelen beschikt.

 

Voor het niet naleven van de fiscale verplichtingen wordt wel een belastingverhoging opgelegd.

 

Deze tolerantie is van toepassing tot er een uitvoeringsbesluit is voorzien.

 

---------

  • publicatie op 10.01.2019