Toepassing tarieven groene verkeersbelasting en vrijstelling CNG en plug-in hybride voertuig bij herinschrijving

Standpunt nr. 16022 dd. 19.07.2021

Art. 2.2.4.0.1.§2/1 VCF

Art. 2.2.6.0.7, eerste lid, 1° en derde lid VCF

Art. 2.2.6.0.7, eerste lid, 1° en 2°, tweede lid en vierde lid VCF


 

Wanneer hetzelfde voertuig heringeschreven wordt door dezelfde persoon, blijven in bepaalde gevallen wanneer er sprake is van overmacht, de oude tarieven van de verkeersbelasting gelden.

In de volgende gevallen zal de vrijstelling in geval van overmacht behouden blijven :

 • een CNG voertuig met een fiscale pk > 11 waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met aardgas, dat is ingeschreven vóór 1 juli 2017, wordt heringeschreven na 30 juni 2017.
 • een CNG wegvoertuig die na 30 juni 2017 en voor 31 december 2020 werd ingeschreven en waarvan het belastbaar vermogen 11 fiscale paardenkracht niet te boven gaat, wordt heringeschreven na 31 december 2020
 • een CNG lichte vrachtauto, lijkwagen en alleenrijdende trekker waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht 3,5 ton niet overschrijdt, wordt heringeschreven na 31 december 2020.
 • een plug-in hybride voertuig dat is ingeschreven voor 31 december 2020, wordt heringeschreven na 31 december 2020.
 • een CNG of plug-in hybride voertuig besteld voor 12 oktober 2020 dat geniet van de vrijstelling op basis van de overgangsregeling voorzien in art. 2.2.6.0.7, tweede lid VCF wordt heringeschreven na 31 december 2020

Concreet worden in de volgende gevallen de oude tarieven/vrijstelling behouden:

 • De oude nummerplaat wordt afgekeurd door de keuringsinstanties wegens onleesbaar of beschadigd. Belastingplichtige is verplicht een andere nummerplaat aan te vragen en hij krijgt een nieuwe Europese nummerplaat.
 • Er dient een nieuwe Europese nummerplaat aangevraagd te worden omdat het oude inschrijvingsbewijs dat bij de oude nummerplaat hoort “vol” is omwille van veelvuldige verhuizen/domiciliewijzigingen.
 • De oude nummerplaat/het inschrijvingsbewijs is gestolen en belastingplichtige dient een nieuwe Europese nummerplaat aan te vragen.
 • Verzekeringsmakelaar/garagist maakt een fout bij de inschrijving van een voertuig. Deze fout wordt rechtgezet bij DIV, maar BP krijgt wel een nieuwe nummerplaat. Een nieuwe nummerplaat wordt afgeleverd omwille van de fout van een derde.

In onderstaande gevallen zal geen overmacht worden aanvaard:

 • Belastingplichtige wil zijn voertuig verkopen. Hij gaat naar de keuringsinstantie voor de “keuring voor verkoop” waar het originele inschrijvingsbewijs geperforeerd wordt en hij een “aanvraag tot inschrijving” meekrijgt. De verkoop gaat echter niet door en belastingplichtige wenst het voertuig toch te behouden. Hij moet dus een nieuwe nummerplaat aanvragen bij DIV op naam van dezelfde titularis en voor hetzelfde voertuig.
 • Belastingplichtige had een voertuig ingeschreven in december 2015, maar vond de nieuwe nummerplaat niet ok en schrijft het voertuig opnieuw in onder een andere nummerplaat.
 • Belastingplichtige schrijft een voertuig in, maar beslist in 2016 om een gepersonaliseerde nummerplaat aan te vragen voor het voertuig. Of een gelijkaardig geval: de belastingplichtige wint bij een wedstrijd een gepersonaliseerde nummerplaat en doet een nieuwe inschrijving op deze nummerplaat voor hetzelfde voertuig
 • BP heeft de nummerplaat van zijn voertuig binnen gebracht bij de DIV omdat hij het voertuig een tijd niet meer wilde gebruiken, maar hij beslist om het voertuig na verloop van tijd terug in te schrijven.

Daarnaast blijven wanneer er sprake is van een overdracht van een voertuig tussen echtgenoten of tussen uit de echt gescheiden echtgenoten, de oude tarieven van de verkeersbelasting geldig. Ook wanneer dit gebeurt in het kader van een overlijden van één van de echtgenoten.

De toepassing van de oude tarieven verkeersbelasting of de aardgasvrijstelling/plug-in hybride vrijstelling dient wel steeds via een bezwaar aangevraagd.

 

------------------

 • aangevuld op 19.07.2021, publicatie op 1.08.2021
 • Aangevuld op 22.01.2018, gepubliceerd op 27.02.2018
 • Oorspronkelijk standpunt van 21.03.2016, publicatie op 04.04.2016

 

 

 

Standpunten verkeersbelastingen