Klein beschrijf – Voorlopig K.I.

Standpunt nr. IV-2015.035 dd. 30.03.2015

Art. 2.9.4.2.1, § 2, 2°; 3.6.0.0.6, §6 VCF


 

Voor zover het gaat om de verkrijging van een "woning" en dat alle andere voorwaarden vervuld zijn, is het klein beschrijf onmiddellijk van toepassing, zelfs indien het aan de woning toegekende kadastraal inkomen nog een voorlopig KI is.

Indien dit voorlopig KI niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief maar het definitief KI wél, kan men vooraf de toepassing van dit verlaagd tarief niet vragen, achteraf kan men wel een teruggave bekomen.

 

---------

publicatie op 21.04.2015