Tarief Energieheffing

Het tarief is afhankelijk van het spanningsniveau waarop het afnamepunt is aangesloten en, in geval van laagspanning, van het feit of men een residentiële of niet-residentiële afnemer is.

Categorieën Tarief in euro per maand
Afnemers op laagspanning  

Residentiële afnemer

0,42

Niet-residentiële afnemer

7,87
Afnemer op middenspanning 150
Afnemer op hoogspanning 875

 

Een residentiële afnemer is een natuurlijke persoon aangesloten op een elektriciteitsdistributienet op laagspanning, die elektriciteit afneemt om te voorzien in zijn behoeften of die van de personen die samen met hem in de woning in kwestie gedomicilieerd zijn. Het betreft dus de situatie waar de meeste Vlaamse gezinnen zich in bevinden.

Het onderscheid wordt elke heffingsmaand gemaakt aan de hand van de situatie zoals deze van toepassing was op de eerste dag van die maand. Het afnamepunt in kwestie behoudt deze status tot en met de laatste dag van diezelfde maand.