Tarief onroerende goederen

Inhoud

 

Context en beleidsdoelstelling

Op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015 zijn nieuwe, verlaagde tarieven voor de schenking van eender welke onroerende goederen van toepassing.

Naast de verlaging van de tarieven, zet de Vlaamse Regering ook in op vereenvoudiging van de regelgeving rond schenkbelasting. Dit gebeurt onder meer door:

-       het aantal schijven in de tarieven te verminderen;

-       slechts twee tariefcategorieën te behouden;

OPGELET: daarnaast zijn er, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet, specifieke tarieven van toepassing op:

-       de schenking van bouwgronden.

-       de schenking van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie of gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden.

[TOP]

Voorwaarden

-          De Vlaamse schenkbelasting moet van toepassing zijn. Zie hiervoor de regels bij schenking van onroerende goederen.

-          Deze nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

[TOP]

Formaliteiten

Het staat de begiftigde vrij te kiezen welke van de tarieven hij wenst toe te passen: het bijzonder verlaagd tarief voor de schenking van bouwgronden of dit algemeen tarief voor de schenkingen van onroerende goederen.

Voor de schenking van een bouwgrond, zal afhankelijk van de graad van verwantschap en de waarde van de bouwgrond, of het bijzonder verlaagd tarief voor de schenking van bouwgronden of het tarief voor de schenkingen van onroerende goederen het meest voordelig zijn.

Om van het gunstregime voor bouwgronden te genieten moet in de akte van schenking expliciet worden vermeld:

  • dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw.
  • dat de ontvangers of één van hen zich ertoe verbinden om binnen de vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de akte hun/zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de verkregen bouwgrond.

Als die vermeldingen niet in de akte staan, wordt het algemeen verlaagd tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen toegepast.

[TOP]

Tarieven

TABEL I

verkrijging in rechte lijn en tussen partners

gedeelte van de schenking

 

A schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf

tot en met

0,01

150.000

3

-

150.000,01

250.000

9

4500

250.000,01

450.000

18

13.500

450.000,01

 

27

49.500

TABEL II

tarief tussen alle andere personen

gedeelte van de schenking

 

A schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf

tot en met

0,01

150.000

10

-

150.000,01

250.000

20

15.000

250.000,01

450.000

30

35.000

450.000,01

40

95.000