Tariefwijziging registratiebelasting en uitdoving woonbonus vanaf 1 januari 2020

  • 3 oktober 2019

- Update 11 oktober 2019 -

De verlaging van registratiebelasting en de uitdoving van de woonbonus voor de gezinswoning starten vanaf 1 januari 2020. Om te bepalen welk fiscaal regime van toepassing is, is de datum van de authentieke leningsakte bepalend voor de woonbonus. Voor de verlaagde registratiebelasting wordt de datum van de authentieke koopakte aanvaard.

Tax shift naar verwerven van een woning

Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in een tax shift van het hebben van een woning, naar het verwerven van een woning. Daarom wordt vanaf 1 januari 2020 het tarief van het verkooprecht verlaagd:

Op hetzelfde ogenblik zal ook de woonbonus uitdoven.

Duidelijkheid over bepalende data

Woonbonus
De datum van de authentieke leningsakte bepaalt van welk regime u kan genieten. Tekent u uiterlijk op 31 december 2019 de leningsakte bij de notaris, dan kan u nog genieten van de geïntegreerde woonbonus. Dateert de authentieke leningsakte van na 31 december 2019, dan zal u de geïntegreerde woonbonus niet meer kunnen genieten.

Verkooprecht
Vanaf 1 januari 2020 kan u bij de aankoop van de enige gezinswoning wel genieten van een van de verlaagde tarieven van het verkooprecht. De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van het verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari, maar de akte pas na die datum kan verleden worden. Daar wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voor voorzien. Het is dus niet nodig om zelf regelingen te treffen, zoals werken met een aankoop-verkoopbelofte.

Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

Aanvullende informatie