Tolerantie meerwaarde onroerend goed

Art. 3.3.1.0.9.; 3.18.0.0.8. VCF


 

Totdat de voorafgaande schatting voorzien in artikel 3.3.1.0.9 VCF in werking treedt heeft de erfgenaam de keuze :

1. Hij/zij doet voor de schatting van de onroerende goederen beroep op een landmeter-expert die het kwaliteitscharter met Vlabel heeft ondertekend:

Vlabel zal deze schatting aanvaarden op voorwaarde dat de schatter de regels van het charter respecteert. Ook bij doorverkoop binnen een korte termijn na het overlijden wordt deze waardering niet in vraag gesteld op voorwaarde dat de schatter de regels van het charter respecteert.

Een kopie van het schattingsverslag moet bij de aangifte van nalatenschap gevoegd worden.

2. Hij/zij doet geen beroep op een erkende landmeter-expert:

VLABEL kan ook andere schattingen aanvaarden.

Aanvullende rechten en de voorziene belastingverhoging van artikel 3.18.0.0.8 VCF zijn verschuldigd als wordt vastgesteld dat de aangegeven waarde van de aangegeven goederen te laag is.

Uitzonderlijk zal de belastingverhoging wegens tekortschatting niet worden gevorderd indien het in de nalatenschap aangegeven onroerend goed binnen een termijn van 2 jaar na de datum van het overlijden wordt verkocht en spontaan een bijvoeglijke aangifte wordt ingediend voor het verschil tussen de verkoopprijs en de in de aangifte aangegeven waarde.

Van zodra Vlabel echter een taxatiehandeling heeft gesteld met het oog op het vaststellen van een tekortschatting, komt de tolerantie te vervallen (dit stemt overeen met de houding van de federale administratie).

Deze tolerantie is geldig zolang de voorafgaande schatting voorzien bij art.3.3.1.0.9 VCF niet in werking is getreden.

 

------------

  • publicatie op 19.06.2015