Betaalinformatie

Wie betaalt het verdeelrecht?

Specifiek rond het verdeelrecht bepaalt de Vlaamse Codex Fiscaliteit dat de verkrijgende partij het verdeelrecht verschuldigd is.

De kosten van verdeling of van een met verdeling gelijkstaande afstand zijn ten laste van alle mede-eigenaars. De partijen kunnen evenwel een overeenkomst sluiten om de kosten ten laste te leggen van één van hen. Deze overeenkomst kan leiden tot een last die bij de overeengekomen prijs moet worden gevoegd om de heffingsgrondslag te bepalen.