Aanvullende rechtenvermindering bij aankoop enige gezinswoning

Bij de aankoop van de gezinswoning kan een extra rechtenvermindering toegekend worden van 5.600 euro of 4.800 euro.

Hiervoor mag de totale belastbare grondslag maximaal 200.000 euro bedragen; voor woningen die gelegen zijn in de Kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel mag dit maximaal 220.000 euro zijn. Deze belastbare grondslag wordt beoordeeld op de totale verkrijging, d.w.z. voor alle verkrijgers samen.

Als enkel het verlaagd tarief voor de enige gezinswoning wordt toegepast, bedraagt de rechtenvermindering 5.600 euro. Als het verlaagd tarief voor de enige gezinswoning in combinatie met een energetische renovatie wordt toegepast, bedraagt de rechtenvermindering maximaal 4.800 euro.

Als er verschillende verkrijgers zijn, wordt dit maximum onder hen verdeeld, naar verhouding van hun aandeel in de aankoop.