Verlaagd tarief voor legaten aan goede doelen, overheden, e.a.

Als erflater kan u in uw testament ook een legaat vermaken aan vzw’s (bv een vzw met een liefdadig doel), overheden en hun openbare instellingen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ziekenbonden, beroepsverenigingen, (private) stichtingen of stichtingen van openbaar nut. Op deze legaten is een verlaagd tarief van 8,5 % van toepassing, ongeacht de waarde van het legaat.