Boten

BootTe betalen verkeersbelastingen:

Als u een boot koopt dan betaalt u enkel belasting op inverkeerstelling en GEEN jaarlijkse verkeersbelasting.

 

 

Tarieven BIV?

  • Jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5m als er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven: 2.478 euro;
  • tweedehandsvaartuigen (reeds eerder ingeschreven): de belasting vermindert met een percentage per jaar van inschrijving van het vaartuig tot aan de minimum belasting van 61,50 euro;
  • jachten ouder dan 10 jaar: steeds minimumbelasting van 61,50 euro.
Zie ook:

Tarief voor boten en luchtvaartuigen

Tarief van de BIV op luchtvaartuigen en boten

Bootaanhangwagens

icoon aanhangwagenTe betalen verkeersbelastingen:

1. Jaarlijkse verkeersbelasting

 

Voor een bootaanhangwagen betaalt u steeds een forfaitaire belasting. Als de maximum toegelaten massa (MTM) niet meer bedraagt dan 750 kg, moet u voor het gebruik op de openbare weg een aangifte indienen. Het aanslagbiljet ontvangt u op het einde van oktober. Voor de zwaardere bootaanhangwagens zal u ongeveer een maand na de inschrijving bij de DIV een aanslagbiljet ontvangen.

 

Zie ook:

Forfaitaire belasting / Minimumbelasting

Tarief van de jaarlijkse verkeersbelasting