Vrijstelling na renovatie van een verwaarloosde of onbewoonbare woning

Als u eigenaar bent van een pand dat opgenomen is op de lijst van verwaarloosde, onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woningen en u heeft de woning gerenoveerd met een geldige bouwvergunning, dan wordt u als belastingplichtige van onroerende voorheffing nog gedurende 5 jaar belast op het oude (lagere) kadastraal inkomen. De inwerkingtreding van het nieuwe (hogere) kadastraal inkomen ten gevolge van de verbouwingen wordt dus voor een periode van 5 jaar uitgesteld. Dit komt neer op een gedeeltelijke vrijstelling: u betaalt wel onroerende voorheffing, maar op een verlaagde grondslag.

Het gebouw of de woning die gerenoveerd wordt, moet uitdrukkelijk opgenomen zijn op de inventarislijst van verwaarloosde, ongeschikt verklaarde en/of onbewoonbaar verklaarde woningen. Een pand dat uitsluitend op de lijst leegstand van de inventaris voorkomt, geeft dus geen aanleiding tot toekenning van deze vrijstelling. Met renovatie verwijst de decreetgever uitdrukkelijk naar het soort ingrepen als bedoeld in artikel 24, 4° van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996. 

U kan de vrijstelling op voorhand aanvragen door middel van het formulier op de webpagina Formulieren onroerende voorheffing. Als er al een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing verzonden is, moet u de vrijstelling vragen door middel van een bezwaarschrift.