Vrijstelling voor erkende bossen

Onroerende goederen die onder de toepassing van het Bosdecreet van 13 juni 1990 vallen, kunnen in bepaalde gevallen vrijgesteld worden van onroerende voorheffing. Het gaat dan om bossen die erkend of aangewezen werden als:

  • milieubeschermend bos (overeenkomstig artikel 16 van het Bosdecreet)
  • bosreservaat (overeenkomstig artikel 22 van het Bosdecreet)
  • zone voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal (overeenkomstig artikel 42 van het Bosdecreet).

Alle info over het Bosdecreet en de toepassing ervan vindt u op http://www.natuurenbos.be/.