Waardering van de activa en van de passiva

Waardering van de activa

Ook de waarde van een onroerend goed schatten is niet altijd eenvoudig; de waarde is immers afhankelijk van erg veel factoren, en er is dikwijls een stevige financiële implicatie aan verbonden. Een te hoog ingeschatte waarde zal de erfgenaam relatief gezien te veel erfbelasting doen betalen. Bij een te laag ingeschatte waarde loopt de erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting.

Om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen kan beroep worden gedaan op erkende professionals om een realistische waarde te bepalen. De Vlaamse Belastingdienst sluit een kwaliteits-charter af met erkende landmeters-experten. Landmeters-experten die aansluiten engageren zich de afgesproken kwaliteitsnormen van dit charter na te leven. De Vlaamse Belastingdienst zal deze schatting aanvaarden op voorwaarde dat de schatter de regels van het charter respecteert.

De lijst van landmeters-experten is gepubliceerd op de publicatiepagina. Landmeters-experten die wensen aan te sluiten vinden het charter terug op de formulierenpagina van erfbelasting. Ze sturen het formulier ondertekend terug naar de Vlaamse Belastingdienst, elektronisch via http://belastingen.vlaanderen.be/email (voeg een pdf van het ondertekende charter toe als bijlage), of schriftelijk naar Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

Waardering van de schulden (passiva)

Om de schulden van de overledene te bepalen, kan men ervoor kiezen om een forfaitair bedrag op te nemen of om de werkelijke schulden en begrafeniskosten te bewijzen. Het is ook mogelijk om de schulden van de overledene te bewijzen en enkel te kiezen voor het forfait voor de begrafeniskosten, of omgekeerd. Voor specifiek onroerende schulden bestaat geen forfait.  Voor deze schulden moet steeds een werkelijk bewijs worden bijgevoegd.

Het forfait voor schulden bedraagt 1.500 euro, behalve voor een erflater die gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen.  Het forfait voor schulden van de gemeenschap bedraagt 3.000 EUR.  Dit forfait van 3.000 euro is niet cumuleerbaar of combineerbaar met het forfait van 1.500 euro.  

Het forfait voor de begrafeniskosten bedraagt 6.000 euro.

De voormelde forfaitaire bedragen worden jaarlijks geïndexeerd:

Jaar van overlijden

Forfait voor de schulden

Forfait voor de schulden van de gemeenschap

Forfait voor de begrafeniskosten

2015

1.500,00 euro

3.000,00 euro

6.000,00 euro

2016

1.508,37 euro

3.016,74 euro

6.033,49 euro

2017

1.538,10 euro

3.076,20 euro

6.152,40 euro