Wat zijn de gevolgen bij een overtreding?

Verkeersbelastingen personenwagens en aan te geven voertuigen

Bij vaststelling van een overtreding stellen de controleurs een proces-verbaal op en moet de overtreder de achterstallige belastingen, inclusief een eventuele boete, onmiddellijk betalen. Verder kan die betaling ook via Bancontact of kredietkaart gebeuren.

Als de overtreder niet onmiddellijk betaalt zijn er twee mogelijkheden:

  • het voertuig wordt in beslag genomen en getakeld;
  • er wordt een wielklem geplaatst.

De boetes zijn vastgelegd in een besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst.

De verkeersbelasting is niet betaald

De overtreder betaalt een boete van 25% van het niet-betaalde bedrag vanaf een openstaande hoofdsom van 100 euro, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1.250 euro.
 

De vrijstelling of het rittenblad is verkeerd gebruikt

De overtreder betaalt een boete van driemaal het niet-betaalde bedrag, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1250 euro.

Andere inbreuken

250 euro

Er is geen aangifte van voertuigen/ Er is geen of een foutieve inschrijving

De overtreder betaalt een boete van 50 % van het niet-betaalde bedrag bij de eerste inbreuk, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1250 euro.

In geval van recidivisme betaalt hij een boete van 150 % van het niet-betaalde bedrag met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1250 euro.

Bij valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken betaalt hij een boete van 300 % van het niet-betaalde bedrag, met een minimumboete van 50 euro en een maximumboete van 1250 euro.